Letras.kboing.com.br

 letras de músicas e Vídeos

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hino de Kiribati

  Página Inicial : H : Hinos : Hino de Kiribati

Teirake kaini Kiribati,
Anene ma te kakatonga,
Tauraoi nakon te nwioko,
Ma ni buokia aomata,
Tauaninne n te raoiroi,
Tangiria aoma ta nako.
Tauani nne n te raoiroi,
Tangiria aomata.

Reken te kabaia ma te rau
Ibuakoia kaaiin abara
Bon reken te nano ae banin
Ma te i-tangitangiri naba.
Ma ni wakina te kab'aia,
Ma n neboa i eta abara.
Ma ni wakina te kab'aia,
Ma n neboa abara.

Ti butiko ngkoe Atuara
Kawakinira ao kairira
Nakon taai aika i maira.
Buokira ni baim ae akoi.
Kakabaia ara Tautaeka
Ma ake a makuri iai.
Kaka baia ara Tautaeka
Ma aomata ni bane.
Todas as letras de Hinos

top letras

© Copyright 1998-2020 - letras de músicas - kboing Radio OnLine
Aviso Legal