Letras.kboing.com.br

 letras de músicas e Vídeos

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hino nacional da República Checa

  Página Inicial : H : Hinos : Hino nacional da República Checa

Voda huèí po luèinách,
Bory šumí po skalinách,
V sadì skví se jara kvìt,
Zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná zemì,
Zemì èeská, domov mùj,
Zemì èeská, domov mùj!


2.
Kde domov mùj kde domov mùj?
V kraji znáš-li bohumilém
duše útlé v tìle èilém
mysl jasnou vznik a zdar
a tu sílu vzdoru zmar
to je Èechù slavné plémì
mezi Èechy domov mùj
mezi Èechy domov mùj!
Todas as letras de Hinos

top letras

© Copyright 1998-2020 - letras de músicas - kboing Radio OnLine
Aviso Legal