Letras.kboing.com.br

 letras de músicas e Vídeos

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iugoslávia (polonês)

  Página Inicial : H : Hinos : Iugoslávia (polonês)

Hej, S³owianie, jeszcze nasza
s³owiañska mowa ¿yje,
póki nasze wierne serce
za nasz naród bije.

yje, ¿yje duch s³owiañski
bêdzie ¿yæ na wieki
na pró¿no s¹ piek³a otch³anie,
na pró¿no s¹ ognie piorunów.
na pró¿no s¹ piek³a otch³anie,
na pró¿no s¹ ognie piorunów.
Todas as letras de Hinos

top letras

© Copyright 1998-2020 - letras de músicas - kboing Radio OnLine
Aviso Legal