Letras.kboing.com.br

 letras de músicas e Vídeos

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ucrânia (polonês )

  Página Inicial : H : Hinos : Ucrânia (polonês )

Jeszcze Ukraina nie umar³a, ani chwa³a, ani wolnoœæ,
Jeszcze do nas, m³odzi bracia, uœmiechnie siê los.
Zgin¹ wrogowie nasi jak rosa na s³oñcu,
Zapanujemy, bracia, w naszym kraju.

Duszê, cia³o poœwiêcimy dla naszej wolnoœci,
Poka¿emy, bracia, ¿e jesteœmy z kozackiego rodu.
Duszê, cia³o poœwiêcimy dla naszej wolnoœci,
Poka¿emy, bracia, ¿e jesteœmy z kozackiego rodu.
Todas as letras de Hinos

top letras

© Copyright 1998-2020 - letras de músicas - kboing Radio OnLine
Aviso Legal